Make your own free website on Tripod.com
 

5760 Schedule
ohbez ,ryg kve
K'hal Ateres Zekainim
Kline Galland Center
Civil Date
Hebrew Date
Responsibility
Shabbos/Holiday
Sat
04-Sep-99
23 Elul
BCMH
Nitzavim-VaYelech
Sat
11-Sep-99
 1 Tishri
KAZ
1 Rosh HaShanah
Sun
12-Sep-99
2 Tishri
KAZ
2 Rosh HaShanah
Sat
18-Sep-99
8 Tishri
SBH
Ha'azinu / Shabbos Shuva
Mon
20-Sep-99
10 Tishri
KAZ
Yom Kippur
Sat
25-Sep-99
15 Tishri
KAZ
1 Succos
Sun
26-Sep-99
16 Tishri
KAZ
2 Succos
Sat
02-Oct-99
22 Tishri
KAZ
Shemini Atzeres (Yizkor)
Sun
03-Oct-99
23 Tishri
KAZ
Simchas Torah
Sat
09-Oct-99
29 Tishri
KAZ
Bereishis
Sat
16-Oct-99
6 Cheshvan
SBH
Noach
Sat
23-Oct-99
13 Cheshvan
KAZ
Lech Lecha
Sat
30-Oct-99
20 Cheshvan
KAZ
Vayera
Sat
06-Nov-99
27 Cheshvan
BCMH
Chaye Sarah
Sat
13-Nov-99
4 Kislev 
KAZ
Toldos 
Sat
20-Nov-99
11 Kislev
SBH
Vayetze
Sat
27-Nov-99
18 Kislev
KAZ
Vayishlach
Sat
04-Dec-99
25 Kislev
BCMH
Vayeshev / 1 Chanukah
Sat
11-Dec-99
2 Teves
KAZ
Mikketz / 8 Chanukah
Sat
18-Dec-99
9 Teves
SBH
Vayigash
Sat
25-Dec-99
16 Teves
KAZ
Vayechi
Sat
01-Jan-00
23 Teves
BCMH
Shemos
Sat
08-Jan-00
1 Shevat
KAZ
Va'erah (Rosh Chodesh)
Sat
15-Jan-00
8 Shevat
SBH
Bo
Sat
22-Jan-00
15 Shevat
KAZ
Beshalach (Shira)
Sat
29-Jan-00
22 Shevat
KAZ
Yisro
Sat
05-Feb-00
29 Shevat
BCMH
Mishpatim
Sat
12-Feb-00
6 Adar I
KAZ
Terumah
Sat
19-Feb-00
13 Adar I
SBH
Tetzaveh
Sat
26-Feb-00
20 Adar I
KAZ
Ki Sisa
Sat
04-Mar-00
27 Adar I
BCMH
Vayakhel (Shekalim)
Sat
11-Mar-00
4 Adar II
KAZ
Pekudei
Sat
18-Mar-00
11 Adar II
SBH
Vayikra (Zachor)
Sat
25-Mar-00
18 Adar II
KAZ
Tzav (Parah)
Sat
01-Apr-00
25 Adar II
BCMH
Shemini (HaChodesh)
Sat
08-Apr-00
3 Nisan
KAZ
Tazria
Sat
15-Apr-00
10 Nisan
SBH
Metzorah (HaGadol)
Thu
20-Apr-00
15 Nisan
KAZ
1 Pesach
Fri
21-Apr-00
16 Nisan
KAZ
2 Pesach
Sat
22-Apr-00
17 Nisan
KAZ
Chol HaMoed Pesach
Wed
26-Apr-00
21 Nisan
KAZ
7 Pesach
Thu
27-Apr-00
22 Nisan
KAZ
8 Pesach (Yizkor)
Sat
29-Apr-00
24 Nisan
KAZ
Acharei Mos
Sat
06-May-00
1 Iyar
BCMH
Kedoshim (Rosh Chodesh)
Sat
13-May-00
8 Iyar
KAZ
Emor
Sat
20-May-00
15 Iyar
SBH
Behar
Sat
27-May-00
22 Iyar
KAZ
Bechukosai 
Sat
03-Jun-00
29 Iyar
BCMH
Bamidbar (Machar Chodesh)
Fri
09-Jun-00
6 Sivan
KAZ
Shavuos I
Sat
10-Jun-00
7 Sivan
KAZ
Shavuos II (Yizkor)
Sat
17-Jun-00
14 Sivan
SBH
Naso
Sat
24-Jun-00
21 Sivan
KAZ
Beha'alosecha
Sat
01-Jul-00
28 Sivan
BCMH
Shelach 
Sat
08-Jul-00
5 Tammuz
KAZ
Korach
Sat
15-Jul-00
12 Tammuz
SBH
Chukas-Balak
Sat
22-Jul-00
19 Tammuz
KAZ
Pinchas 
Sat
29-Jul-00
26 Tammuz
KAZ
Matos-Masei
Sat
05-Aug-00
4 Av
BCMH
Devarim (Chazon)
Sat
12-Aug-00
11 Av
KAZ
Va'eschanan (Nachamu)
Sat
19-Aug-00
18 Av
SBH
Ekev
Sat
26-Aug-00
25 Av
KAZ
Re'eh
BCMH: Bikur Cholim Machzikay Hadath
KAZ: K'hal Ateres Zekainim
SBH: Sephardic Bikur Holim